Snabbt Tryggt Säkert

Köp billig graviditetstest på Apotek 365

Extra bra pris på graviditetstest

Nu kan ni köpa graviditetstest här på Apotek 365 extra billigt. Vi har egna kvalitetssäkrade graviditetstest som ni just nu köper ett 5 pack för endast 99 kr. Testet är säkert, ger snabbt resultat och har alla godkända kvalitetsmärkningar som krävs för att säkerställa ett bra resultat. Graviditetstest från apotek 365 kan ni känna er trygga med och kommer ge er ett säkert och tillförlitligt resultat.

Köpa graviditetstest billigt online

Köp här

Graviditetstest på Apotek 365

Testet är av samma typ som barnmorskor och gynekologer använder.

Snabb provtagning och snabbt svar

För att säkerställa en graviditet med detta test behövs endast att urinstrålen träffar teststickan. Det går även bra att doppa staven i en behållare med uppsamlad urin och inom några få sekunder går det att avläsa testresultatet i avläsningsfönstret.

Hög känslighet för graviditetshormon

Kort efter att befruktningen har ägt rum börjar produktionen av graviditetshormonet hCG (som är en förkortning av Humant Choriogonadotropin). Det krävs minimum 25 mIU/ml hCG för att kunna påvisa en graviditet och denna graviditetsstav uppfyller alla krav på att kunna känna av dessa låga halter. Minimimängden 25 mIU/ml är också den nivå som är referensvärdet för laboratorier.


Säkert och pålitligt


Gravidteststaven utesluter felaktiga testresultat eftersom den enbart reagerar på graviditetshormonet beta-hCG. Teststaven reagerar således inte på ägglossningshormonet LH.


Testet är 99,6% säkert och känsligheten är 25 mIU/ml, vilket innebär att testet kan upptäcka graviditet så tidigt som 7 dagar efter befruktning.

Testet är av samma typ som barnmorskor och gynekologer använder.


← Äldre inlägg Nyare inlägg →