Snabbt Tryggt Säkert

Drogtester i skolan

Drogtest är ett sätt att skydda dina barn mot droger

Barn och ungdomar är en utsatt grupp när det kommer till droger, överallt på internet säljer man farliga Spice droger och flera dödsfall har inträffat. men vad gör man om man misstänker att ens barn använder droger, hjälpen kan tyvärr vara en bit bort. Skolan som troligtvis är den som efter dig som föräldrer är den som kommer märka om ditt barn verkar ha hamnat snett. Skolinspektionen har dock tagit ställning i frågan om hur dom ser på att utföra drogtester i skolan, något man säger nej till då man ser det som kränkande.

gör ett drogtest på ditt barn och tonåring


Så här skriver skolinspektionen i sin tolkning om drogtest

"Drogtester är ett kroppsligt ingrepp och enligt grundlagen är alla medborgare skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Det innebär att inga drogtester kan genomföras i skolan utan att det finns ett fullt och reellt samtycke från eleven, och som huvudregel även från elevens vårdnadshavare om eleven inte är myndig. En elev har alltid rätt att avstå från att delta i ett test utan att behöva förklara varför, även om man tidigare har samtyckt.

Skolan får inte använda våld, påtryckningar, hot om sanktioner eller andra metoder för att tvinga en elev att gå med på att göra ett drogtest."

Se artikeln på skolinspektionens sida här

Skolinspektionens rekommendationer angående drogtest

Det skolinspektionen rekommenderar är att ärendet lämnas över till polis och socialtjänst och det blir upp till dessa instanser att utföra drogtest om dom finner det nödvändigt. Detta riskerar att bli en långdragen process i värsta fall och barnet riskerar att falla djupare i sitt missbruk. Detta gäller avser inte idrottsutövare och dopning, där genomför man tester vilket kan tyckas märkligt att man gör skillnad på.

köpa drogtest online


Gör ett drogtest själv på dina barn

Om du misstänker att ditt barn använder droger så behöver inte processen bli lång för er att upptäcka ett eventuellt missbruk. Här på Apotek 365 säljer vi tester som indikerar dom flesta drogerna som finns, allt i från cannabis, kokain, amfetamin, spice mm. Är du orolig så köp ett eget drogtest, dom är enkla att utföra och ger svar direkt. Om du misstänker att ditt barn kommer att försöka skylla på att hen inte kan kissa så rekommenderar vi er att köpa ett salivtest, går att göra på ett par sekunder och det finns inga anledningar till inte kunna ta det.

DROGTEST

KÖP DROGTEST HÄR


← Äldre inlägg Nyare inlägg →