Snabbt Tryggt Säkert

Cannabisoljans effekter enligt experter

Cannabisolja och CBD enligt experter


Det går att köpa sk CBD produkter och cannabisolja till bra priser här på Apotek365. En omtalad produkt som väckt mycket uppmärksamhet senaste tiden. Många pratar om de olika hälsoeffekter som man upplever sig få genom att använda CBD eller cannabisolja som det faktiskt är. Cannabisolja utvinns av sk industri hampa som innehåller minimala mängder av det förbjuda ämnet THC som är det ämne som ger en berusningskänsla. I Dagens Medicin har en man en lång artikel där olika forskare berättar om sin syn på CBD produkter. Bland annat så berättar läkemedelskemisten Fredrik von Kieseritzky om läkemedelsföretagen som gör kliniska studier på CBD som inte kan jämföras med den CBD man kan köpa på marknaden. En skillnad som gör det svårt att jämföra de tillgängliga produkterna med de tester man gör för att utröna om det finns positiva effekter av cannabisoljan.


cbd och cannabisolja till bra priser online


CBD läkemedelsklassat


Det pågår också en debatt enligt artikeln huruvida man får sälja eller inte. I detta fallet handlar det om påståenden som finns angående effekter vid olika sjukdomar och symtom. Vi på Apotek365 låter det vara upp till var och en när det kommer till varför man vill använda CBD som kosttillskott. Läkemedelsverket har för avsikt att granska CBD olja men som man också kan läsa i artikeln så blir argumenten ohållbara att klassa detta som ett läkemedel då halterna och de möjliga effekterna inte är på den nivån att det rimligtvis kan klassas som läkemedel.

Man har även intervjuat den största tillverkaren av CBD,Scadinavian hemp, som gör ungefär samma slutsats i sitt uttalande angående läkemedelsklassning.


"Men att experter dömer ut den möjliga effekten av CBD-olja på grund av låg halt av aktiv substans är samtidigt ett argument för att det inte handlar om läkemedel från den ledande försäljaren av CBD-olja i Sverige, Scandinavian Hemp"


Olika åsikter om verkan


Studier och forskning ger ofta olika svar och perspektiv vilken blir tydligt i artikeln på Dagens Medicin där meningarna går isär. Fredrik von Kieseritzky utesluter inte att cannaboider kan terapeutiska effekter men att det samtidigt krävs mer bevis för att kunna veta säkert. Vad läkemedelsverket kommer att komma fram till återstår att se. En produkt som klassa som läkemedel har i regel ett ämne eller en växt som har en medicinsk påverkan på kroppen och till viss del om man påstår att produkten har en medicinsk påverkan.


Läs artikeln i Dagens Medicin0 kr
Slutsåld


← Äldre inlägg Nyare inlägg →